logo
UNDVIK FÄLLOR

Arbetsrättsliga villkor

Den 3 maj 2017 antogs proposition 2016/17:163, arbetsrättsliga villkor i upphandling.

Syftet med bestämmelserna är att motverka att offentliga kontrakt fullgörs av arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor och att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att de anställda som utför arbete för det offentliga ska ha de villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om. Offentliga medel ska inte heller bidra till att arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige gör detta under förhållanden som inte är förenliga med ILO:s kärnkonventioner.

Upphandlingsmyndigheten tillsammans med arbetsmarknaders partner har arbetat under 2017 i en process för att se på rimliga nivåerna för lön, semester och arbetstid och detta har identifierats i samråd. Sedan har mallar tagits fram för tillämpning av arbetsrättsliga villkor i upphandlingar (Villkor för fullgörande av kontrakt) med utgångspunkt från följande kollektivavtal mellan Almegas Tjänsteförbunden, Kommunalarbetarförbundet och Fastighetsanställdas förbund.

Dessa tillämpningsstöd innehåller förklarande texter ett stöd till upphandlande myndigheter samt till anbudsgivare och leverantörer vid tillämpning av arbetsrättsliga villkor. Mallarna kan användas för alla upphandlingar oavsett vilken lagstiftning som tillämpas.

Läs mer här

Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Service entreprenad 2017–2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Kommunal

Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Service entreprenad 2017–2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och SEKO (Facket för service och kommunikation).

Vägledning upphandlingsmyndigheten

Se mer om dessa arbetsrättsliga villkor omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17 kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap. 2 – 5 §§ LUF och 14 kap. 2 – 5 §§ LUK).