logo
UNDVIK FÄLLOR

Tips

Här kommer länken till vart man kan lämna tips till Skatteverket:

Vill du lämna tips om misstänkt skattefusk. Vi tar hand om alla tips.

Tips

 

Här kommer en länk till vart man kan lämna tips till ekobrottsmyndigheten:

Tipsa oss anonymt per telefon eller formulär. Vi tar emot ditt tips för att kunna förebygga brott, bekämpa brottslighet och skapa trygghet på marknaderna och i samhället

Tips

 

Här kommer en länk till vart man kan lämna tips till upphandlingsmyndigheten:

Du kan tipsa oss om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem. Tipsen är ett viktigt komplement till vår omvärldsbevakning och hjälper oss att se till att upphandlingsreglerna följs.

tips