logo
UNDVIK FÄLLOR

Tipsa oss!

Skatteverket

Vill du lämna tips om misstänkt skattefusk, gör du det här. Vi tar hand om alla tips.

Ekobrottsmyndigheten

Vill du lämna tips till Ekobrottsmyndigheten, gör du det här. Ditt tips behövs för att kunna bekämpa brottslighet och skapa trygghet på marknaderna och i samhället.

Upphandlingsmyndigheten

Vill du lämna tips till Upphandlingsmyndigheten, gör du det här. Du kan tipsa oss om otillåtna direktupphandlingar, andra allvarliga överträdelser av upphandlingslagstiftningen eller generella upphandlingsproblem. Tipsen är ett viktigt komplement till vår omvärldsbevakning och hjälper oss att se till att upphandlingsreglerna följs.