logo
UNDVIK FÄLLOR

Nätverket serviceupphandling

foto: Almega och Kommunal Att upphandla städtjänster kan vid första anblicken verka vara en enkel tjänst och att upphandla, Så är inte fallet. Prispress och brist på kvalitetskrav är mycket vanligt vid upphandlingsprocessen. Av 1200 granskade upphandlingar av städtjänster är det 98 % av dessa 
Läs mer