logo
UNDVIK FÄLLOR

Nuvarande situation inom branschen

Branschsamverkan inom städ- och servicebranschen. Policygruppen består utav Almega Serviceföretagen, Kommunal, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Fastighetsanställdas förbund, och arbetsmiljöverket. Gruppen arbetar med frågor som berör arbetet som syftar till att försvåra för svartjobb, underlätta för seriöst företagande inom städ- och servicebranschen och även ge förutsättningar till schyssta arbetsmiljöförhållanden för de anställda. Branschsamarbetet leds av en policygrupp med ledande representanter från de olika organisationerna.

Under 2015 tog gruppen i samarbete med myndigheter fram en vägledning för kontroll av arbets- och uppehållstillstånd. Checklista-kontroll av arbets-och uppehållstillstånd har tagits fram för att underlätta för arbetsgivaren att kunna genomföra sin skyldighet att, innan en anställning påbörjas och under anställningstiden kontrollera arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige.

Fortsatta arbetet fram till idag. Policygruppen har sedan arbetat vidare förbygga fusk inom städbranschen med olika frågeställningar kring:

Anställda i stark beroendeställning som har jobbat mot låga, svarta löner. Företagen har istället redovisat och betalat skatter för andra personer och för färre timmar. Med den vita fasaden är fusket svårt att upptäcka vid ytlig kontroll.

En ny variant av falska kontrolluppgifter har identifierats. Företag har sysselsatt svart arbetskraft men betalat och redovisat skatt för andra, färre personer än de som verkligen utfört städuppdragen. Därigenom har företagen fått en vit fasad att visa upp.

Ett annat exempel är kedjekonkurser, där man låter företaget gå i konkurs med obetalda skatteskulder, för att direkt starta ett nytt med snarlikt namn. Kunderna märker ofta ingenting utan tror att de anlitar samma företag år efter år.

Andra upplägg är falska kontrolluppgifter, kedjor av falska underentreprenörer, oredovisade intäkter samt att bidrag från Arbetsförmedlingen som inte bokförs.

Kontantuttag på bankomaten används för att avlöna arbetskraft från tredje land. Ersättningen till dessa städare är 7 000 kronor i månaden och de arbetar veckans alla dagar, sex timmar per dag. Timersättningen understiger 40 kronor

Arbetet fortlöper med kvalitetssäkringen kring b.la upphandlingsprocessen i branschen och ID kontroller samt arbetsmiljön för arbetstagaren inom branschen

Almedal veckan 2018

Policygruppen kommer att på olika sätt implementera det arbete med underlag som gruppen kommit fram till 2018.

Det finns olika branschdokument och underlag som gjorts partgemensamt sedan tidigare år som skall sammaställas här. Branschdokument med partgemensam samsyn hur man kan arbeta rätt för schysta villkor och sund arbetsmiljö för dem som är inom branschen. Här kommer även vår gemensamma vägledning för upphandling finnas som har arbetats fram genom Nätverket serviceupphandling där många av våra partner även sitter med.

Skapa en plattform www.stadbranschenisamverkan.se som nu är byggd och som lanseras med filmen och vägledning Upphandling av städtjänster angående upphandlingsprocessen på Almedalsveckan 2018. På plats kommer Migrationsverket, skatteverket, ekobrott, Almega och Kommunal vara.