logo
UNDVIK FÄLLOR

Kontakter

Almega

Ari Kouvonen arbetar som näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen sedan 2011. Han arbetar med fyra delbranscher inom Serviceföretagen: Städ- (inklusive fönsterputsföretagen), Sanering-, Facility Management- och Hemservice företagen med upphandlingsfrågor, förebyggande arbete mot ekonomiskt brottslighet och övriga branschövergripande frågor.

Kontakt: ari.kovounen@almega.se

 

Michelle Jacobsson arbetar som kommunikatör på Almega Serviceföretagen. Hon ansvarar för all extern kommunikation (webb, sociala kanaler & press) som rör Almega Serviceföretagen.

kontakt: michelle.jacobsson@almega.se

Kommunal

Sedan 2015 har Mona Hjortzberg arbetat i Svenska Kommunalarbetarförbundet som förbundsombudsman. Hon arbetar med arbetsmiljö och arbetsrätt inom flera branscher bland annat för lokalvårdare. Mona är en engagerad eldsjäl med lång erfarenhet av att driva arbetsmiljöfrågor som leder till förändringar på arbetsplatsen.

Kontakt: mona.hjortzberg@kommunal.se

Ekobrottsmyndigheten

Titel/funktion:

Chefsåklagare/strategisk samordnare av brottsförebyggande arbete

Bakgrund:

  • Arbetat ca 30 år inom åklagarväsendet
  • Initialt operativ åklagare, därefter chefsbefattningar och de senaste åren verksam inom myndighetens brottsförebyggande arbete
  • Bistår ofta med kunskap gentemot media

Kontakt: stefan.Lundberg@ekobrottsmyndigheten.se

Skatteverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Bergman har arbetat med och lett arbetet riktad mot grov ekonomisk och grov organiserad verksamhet sedan 2006. Förutom det operativa arbetet arbetar hon även med flera uppdrag som rör bransch- och myndighetssamverkan i syfte att stödja schysst konkurrens där företagen gör affärer på lika villkor inom de legala gränserna.

Kontakt: pia.bergman@skatteverket.se

Fastighetsanställdasförbund

Ewa Edström har arbetat som ombudsman sedan 2005 och kom till Fastighets 2014 där hon arbetar som avtalsansvarig ombudsman. Hon ansvarar för Städ, sanering, fönsterputs och bemanningsbranschen. Utöver avtal och förhandlingsverksamhet ingår samarbete kring branschfrågor med arbetsgivarorganisationer, andra fackförbund och berörda myndigheter. Hon har även en del  internationella samarbetsuppdrag för städbranschen.

Kontakt: ewa.edstrom@fastighets.se

Migrationsverket

Erik Holmgren

Kontakt: erik.holmgren@migrationsverket.se

Arbetsmiljöverket

Vi besvarar dina frågor om arbetsmiljö och ger dig stöd i användningen av våra e-tjänster. Du kan även tipsa oss om missförhållanden på en arbetsplats.

Så här kontaktar du oss

Telefon: 010-730 90 00 (vardagar 08.00-16.30)

Allmänna frågor: 08.00-15.00

E-tjänster och tips: 08.00 – 16.30

Kontakt: här