logo
UNDVIK FÄLLOR

Om oss

Policygruppen- Städ

I branscher med osund konkurrens ökar risken för ekonomisk brottslighet i form av skatte- och bokföringsbrott. Här ökar även risken för organiserad brottslighet samt att de anställda får arbeta under mycket dåliga arbetsvillkor som kan resultera i farliga arbetsmiljöförhållanden.

Genom samverkan mellan arbetstagarorganisationer, arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter har vi byggt upp ett bra och väl fungerande arbete.

Policygruppens arbete är att gemensamt hitta projekt som stödjer den sunda konkurrensen och som kan göras inom rådande lagstiftningen.

Policygruppens uppdrag är även att påtala de brister som finns i lagstiftningen för politiska beslutshavare.

Både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och andra regler.

För att uppnå detta måste myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och andra regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.