logo
UNDVIK FÄLLOR

Den nya vägledningen för upphandling av städtjänster

foto: Almega och Kommunal

Att upphandla städtjänster kan vid första anblicken verka vara en enkel tjänst och att upphandla, Så är inte fallet.

Prispress och brist på kvalitetskrav är mycket vanligt vid upphandlingsprocessen. Av 1200 granskade upphandlingar av städtjänster är det 98 % av dessa som har tilldelats till lägsta pris utan att det ställs några kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen! I en bransch som styrs av upphandlingar är det avgörande hur förfrågningsunderlagen ser ut för att göra en sund konkurrenskraftig marknad med sjysta villkor för de anställda.

Den nya vägledningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandlingsprocess den förtydligar de olika faserna i ordningen och är indelat i tre avsnitt, ett Före, ett Under och ett Efter upphandlingen. I varje del finns alla viktiga förutsättningar med som ger råd till en god affär för samtliga inblandade. Vägledningen påvisar praktiska råd genom hela upphandlingsprocessen och bjuder i varje del på tydligt punktade saker att göra, beakta eller bara tänka på. En behovsbild, målbild och en uppföljningsfas som genom hela upphandlingsprocessen ger förutsättningar att alla parter.

Kom och träffa oss på Clean & Facility Stockholm tisdag den 2 oktober

Kl. 12.30  ska Almega Serviceföretagens Ari Kouvonen och Kommunararbetareförbundets ombudsman Mona Hjortzberg tala om

Vägledningen som omfattar råd för hela upphandlingsprocessen, från marknadsanalys och utvärdering, fram till att myndigheten publicerar upphandlingen.

Bakom vägledningen står Almega Serviceföretagen, Kommunalarbetareförbundet och Fastighetsanställdas förbund. Gruppen har också samrått med Nätverket för Serviceupphandlingar.

Läs mer om Mässan som speglar städ- och servicebranschens utveckling och möjligheter
2-3 oktober 2018 | Kistamässan, Stockholm

Här finner du program för de dagarna

Comments are closed.